Υπηρεσίες

  • Εργασίες διάβρωση σύρματος
  • Εργασίες διάβρωσης βύθισης
  • Επεξεργασία μεγάλων τεμαχίων 2 * 1* 0.5
  • Κατασκευή χυτοπρεσσαριστών καλουπιών
  • Injection καλουπιών
  • Κοπτικών και διαμορφωτικών

 

Κοπτικά Καλούπια
Επεξεργασία Μεγάλων Τεμαχίων
Επεξεργασία Διάβρωσης Σύρματος